Sản lượng cảng Singapore tăng 2.2% và Hong Kong tăng 6.4%

Các số liệu từ Cục hàng hải Hong Kong cho biết cảng đã xếp dỡ 1.5 triệu TEU trong tháng 2, tăng 6.4% tính theo năm so với 1.38 triệu TEU trong tháng 2 năm ngoái.

 

Theo Asian Shipper News