Dịch Vụ Vận Tải

Sao Bắc chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, gồm vận tải đường bộ, đường biển, và đường hàng không.

Dịch vụ vận tải đường sắtCông ty Sao Bắc cung cấp dịch vụ đường sắt đến các tỉnh thành của Việt Nam

Dịch vụ vận tải đường bộChuyên nghiệp ,nhanh chóng hiệu quả trong lĩnh vực vận tải hàng hóa nội địa

Dịch vụ vận tải đường biểnMạng lưới Đại lý trong lĩnh vực vận tải biển trong nước và Quốc tế

;