Đại lý container

Với sự tin tưởng ủng hộ của các đối tác ,Sao bắc hiện đã và đang nhận làm Đại lý thương mại cho các công ty chuyên kinh doanh container trên thế giới .Sao Bắc tin tưởng rằng ,với sự hợp tác chân thành của mình sẽ đem lại hiệu quả cao nhất cho các đối tác của mình trong hiện tại và tương lai .