Dịch vụ vận tải đường biển

Hiện nay Công ty Hàng Hải Container Sao Bắc đã thiết lập được các tuyến vận chuyển nội địa và quốc tế :

1, Nội địa : Hải Phòng -Nghệ An-Đà Nẵng-Hồ Chí Minh

2, Quốc tế : Việt Nam -Châu Á-Châu Âu-Châu Mỹ-Châu úc-Châu Phi

Các tuyến chi tiết xin vui lòng liên hệ : info@saobacltd.com