Dịch vụ khác

Sao Bắc cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu như: thủ tục hải quan, kiểm tra chuyên ngành, kiểm hóa...

Dịch vụ khai thuê Hải QuanDịch vụ khai thuê Hải Quan và xuất nhập khẩu

Dịch vụ cho thuê kho bãi và sửa chữa containerCông ty Sao Bắc chúng tôi chuyên cho thuê kho Bãi và tư vấn các vấn đề liên quan đến kho Bãi và sửa chữa container ...

Các dịch vụ khácTư vấn và cung cấp thông tin các vấn đề liên quan tới xe đầu kéo , rơ mooc

;