Tin tức & Hoạt động Sao Bắc LTD


Thời cơ cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải

Sự kiện Hiệp định thương mại TPP giữa Việt Nam và 11 nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước thành viên tham gia TPP.

Read More

Sản lượng cảng Singapore tăng 2.2% và Hong Kong tăng 6.4%

Sản lượng cảng Singapore tăng 2.2% và Hong Kong tăng 6.4% trong tháng 2. Các số liệu từ Cục hàng hải Hong Kong cho biết cảng đã xếp dỡ 1.5 triệu TEU trong tháng 2, tăng 6.4% tính theo năm so với tháng 2 năm ngoái.

Read More
;