Dịch vụ vận tải đường sắt

Hiện nay ,vận tải đường sắt có thể chuyên chở được nhiều chủng loại mặt hàng như : hàng container - hàng rời - hàng siêu trường, siêu trọng ....